Klopperderklop... munten met een klop

Plaats hier berichten en informatie over munten uit Azië.

Moderator: koenmunten

Forumregels
Kijk eerst even goed of je, je bericht in de juiste rubriek plaatst!
Gebruikersavatar
koenmunten Indonesia
Globale moderator
Globale moderator
Berichten: 3242
Lid geworden op: 16 aug 2009, 21:23

Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door koenmunten »

[tabs][tabs: VOC] Klopperderklop... beste mensen, dit wordt een groeitopic waarbij ik afbeeldingen van verschillende kloppen en instempelingen ga verzamelen. Ik heb er inmiddels zelf een aantal verzameld en dit verschijnsel en de zoektocht naar het verhaal achter de kloppen boeit mij enorm. Ook bij dit topic kan iedereen afbeeldingen van munten uit zijn eigen verzameling aanleveren met als het kan een korte omschrijving van het verhaal achter de klop. Als je het verhaal erachter niet kent lever het dan aan als 'onbekende klop' misschien weet een ander forumlid het dan wel. Als ik de afbeelding in het topic geplaatst heb wordt je reactie verwijderd. Ik zal in dit topic ook de afbeeldingen van munten met een klop die eerder ergens op het forum geplaatst zijn bijeen brengen.

Nou daar gaan we dan klopperdeklop... doen jullie mee?

Afbeelding
VOC duit, Holland 1746 met onbekende klop.

Eerder vond ik een artikel waar de klop van het bovenstaande muntje wordt beschreven. Het betreft een artikel van Gerard Pronk in de rubriek Muntmelange in de Beeldenaar (2001-5, pagina 222).

Hij schrijft onder meer het volgende:
"... Scholten vermeldt onder nummer 1257-bis koperen duiten met het logo van de VOC en voorzien van een heldere instempeling in de vorm van een sterornament. De betreffende munt is door Scholten afgebeeld. De betekenis van deze instempeling is nog steeds onbekend. De instempeling zelf is redelijk schaars. De duiten zijn afkomstig uit Ceylon.
Recent verscheen er een VOC-duit voorzien van twee van dergelijke instempelingen, hetgeen mij als uiterst zeldzaam voorkwam. Echter mijn verbazing en interesse werden nog groter toen de heer Berkman mijn meldde dat hij reeds vele jaren in het bezit is van een VOC-duit voorzien van drie instempelingen met dit sterornament.

De thans bekende VOC-duiten met deze instempeling zijn geslagen in de provinciale munthuizen van Zeeland, Holland, West-Friesland, Utrecht en Gelderland. De oudste is een West-Friese duit van 1735 en de jongste een utrechtse van 1792. Het is tevens de duit die voorzien is van drie instempelingen. De betekenis van deze instempeling is tot op heden onbekend.
Een mogelijke verklaring loopt van 'niets' tot een hogere (dubbele of drievoudige) garantie van echtheid, maar ook een niet-monetaire betekenis is mogelijk. Wellicht is deze meervoudige instempeling een voorbeeld van 'spielerij'. ..."

---

Afbeelding
rupee van Surat met VOC klop Colombo (coll, Lingen)

[tabs: Soumenep]
Soumenep was een sultanaat op het eiland Madura. De munten werden geklopt door de sultan van Sumenep.. zogenaamd om het gehalte en gewicht te bevestigen..maar eigenlijk vooral om de schatkist van de sultan te spekken..

Afbeelding

Regelmatig te vinden op Maria Theresia Thalers (zie ook http://www.theresia.name/en/scm_sumenep.html) en provinciale guldens.

This countermark, which is the most common of all, is mainly found on coins from the second half of the 18th century and the early 19th century. According to Netscher and Van der Chijs, Sultan Paku (Pakoe) Nata Ningrit (Ningrat) (1812-1854) installed in 1818/19 a commission for countermarking silver money. This was supposed to suppress the many counterfeit coins in circulation.
Countermarking of coins in Sumanep was stopped around 1825.

Afbeelding
Holland, 1 gulden 1762, km-193.2.

Afbeelding
Utrecht, 1 gulden 1794, km-193.3

Afbeelding
Scheepjesgulden met klop Soumenep, km-193.4.

In de Beeldenaar van Jaargang 1 (1977) oktober, staat een artikel over De klop Soumenep.

Hier nog een site met een aantal soumenep countermarks:
http://www.chopmarks.com/soumanap/soumanap.htm

[tabs: Ned. Indie]
Afbeelding Afbeelding
Duitje 1808 met klop bloem

---

Afbeelding Afbeelding
Een 2 stuiver bonk uit 1809 (Scholten 568) met onbekende klop.

---

2 1/2 cent 1858 met instempeling:
Afbeelding


[tabs: plantagegeld]
Uit de veilingcatalogus van de Hal Walls collection of World trade coins. 1997:

Afbeelding

En plantagemunt met twee verschillende kloppen. Erg geinig...

---

Nog een mooie afbeelding van een plantagemunt met aan beide kanten een instempeling/chop-mark:
Afbeelding Afbeelding

[tabs: provinciaal]
Deventer
Afbeelding
Deventer noodmunt,1 stuiver 1578 met klop.

Vier stuivers 1578 met klop. :thumb up:
Afbeelding

---
Nijmegen
Rijderschelling uit Nijmegen in slechte staat. Op zich niet zo'n interessante munt, de klop Deventer arend des te meer.

Afbeelding Afbeelding

Op 11 april 1693 werd door de staten generaal besloten alle rijder- en zeeuwse hoedjesschellingen van dubieuze kwaliteit, geslagen na ca 1985, in waarde te verlagen. In plaats van 6 stuiver zouden deze nog maar 5 1/2 stuiver waard zijn. Vooruitlopend op dit besluit besloot op 1 april 1693 het stadsbestuur van Deventer de in omloop zijnde (goede?) rijderschellingen van een klop te voorzien. Deze zouden voor vol moeten worden geaccepteerd. Tot wanneer deze klop is gezet is mij niet bekend, maar gezien het aantal schellingen dat je tegenwoordig met deze klop tegenkomt zal het niet lang zijn geweest.
In 1694 werden overigens alle rijderschellingen van goede kwaliteit voorzien van een klop pijlenbundel. Dit om het voor de burger makkelijker te maken onderscheid te maken tussen goede en slechte munten. Deze klop word overigens wel vaak aangetroffen op de rijderschellingen.

---

Overijssel
Duitje van Overijssel met een klop van Zwolle, gewicht: 2.69 gram
Afbeelding

Voor- en keerzijde van een duit van de provincie Overijssel. De munt is geslagen in 1702 onder muntmeester Diederik van Romond. Stempelsnijder was toen Jacobus Veen. Op de voorzijde de tekst OVERYSSEL met daaronder het jaartal. Op de keerzijde een gekroond wapen met de Overijsselse leeuw met op de achtergrond golvende lijnen welke de rivier de IJssel voorstellen. Deze duit is voorzien van de klop "gekroond Zwols wapenschildje". Het hoe en waarom van deze klop is niet met zekerheid bekend. De eerste duiten van 1702 zijn geslagen door muntmeester Diederik van Romond Sr. mogelijk te Kampen. Diederik overleed echter ergens in 1702 waarna mogelijk zijn zoon Diederik Jr. zijn werk heeft voortgezet. Heeft de klop mogelijk te maken met de uiteen lopende gewichten van deze duiten? Het wegen van drie (ongeklopte) duiten met het jaartal 1702 leverde uiteenlopende gewichten op. Een exemplaar woog slechts 1,7 gram terwijl twee andere exemplaren 3,3 en 3,15 gram wogen. Een geklopt exemplaar had een gewicht van 3,15 gram en een exemplaar met het jaartal 1703 het gewicht van 3,7 gram. Mogelijk ontstonden problemen met deze duiten en wilde het publiek ze niet gaarne aannemen waarna besloten werd tot kloppen om een zekere garantie te geven. Het kleine aantal geklopte exemplaren dat nu is overgebleven spreekt echter tegen deze theorie. Een andere mogelijkheid is dat de klop is ontstaan in de periode na het overlijden van Diederik van Romondt Senior en het in dienst treden van zijn zoon Diederik Junior. De positie van de klop, over het muntmeesterteken heen, is misschien te verklaren als een teken dat er geen muntmeester verantwoordelijk was maar de stad zelf tot dat er weer een nieuwe muntmeester aanwezig was. Men had immers dringend behoefte aan het nieuwe kopergeld vanwege de grote kopergeld sanering. Het overlijden van de muntmeester kwam dus wel heel slecht uit. Waarom is er een Zwols wapenschildje als klop gebruikt en niet iets dat is terug te voeren naar de stad Kampen? Mogelijk was Diederik van Romondt Junior woonachtig te Zwolle en wilde daar het werk van zijn vader voortzetten. Zijn beide muntbussen zijn namelijk geopend te Zwolle en niet te Kampen. De stad heeft de muntmaterialen van het stedelijke munthuis nog in bezit gehad zodat het geen probleem hoefde te zijn om in Zwolle voor Overijssel te kunnen munten. Mogelijk zijn er partijen duiten van Kampen naar Zwolle overgebracht en uitgegeven voorzien van een klop Zwols stadswapen totdat de munt weer in bedrijf zou komen. Bewijzen dat de munt in die jaren mogelijk te Zwolle verbleef zijn aantekeningen van A.O. van Kerkwijk gemaakt uit resoluties van de Staten-Generaal. Op 10 juni 1702 werd aan Anthony Grill en Jacobus Vermaten (beiden kooplieden te Amsterdam) toestemming verleend om elk 25000 pond koperen muntplaatjes in te voeren vanuit Hamburg naar Zwolle. De plaatjes gingen nu dus niet meer naar Kampen. Van deze 50000 pond koper werd een gedeelte weer doorverkocht. Dit blijkt uit een resolutie van 6 juli 1702. Er werd een paspoort verleend aan de oude muntmeester Valckenier (te Leeuwarden) om 10000 pond koperen plaatjes van Zwolle naar Friesland te mogen transporteren. Op 1 september 1702 werd nog eens een paspoort verleend aan Anthony Grill om 25000 pond koperen plaatjes van Hamburg naar Zwolle te transporteren. Het ontstaan van deze klop blijft wazig maar duidelijk is wel dat hij zeker niet veel voorkomt. Duiten met deze klop worden slechts zelden in de handel aangetroffen.

Uit Duiten.nl van Kees pannekeet

---

Utrecht
Een duit met een klop , geen bodemvondst. Soms worden duiten met kloppen gevonden en die zijn dan meestal onduidelijk omdat ze meestal als bodemvondst gedaan worden, door zuren aangetast. Hier een duidelijk slag.

AfbeeldingAfbeelding
Duit Utrecht 1666 met klop Utrecht

---

Zeeland
Een zeeuwse duit, eenzijdig glad gemaakt en ingeklopt met I,W, HUIS, interessant stukje!

Afbeelding
Afbeelding

Mogelijke verklaring:
De Invaliditeitswet 1913, I.W. is mij de meest bekende afkorting.

Gaan we verder de tijd terug in, dan is het woord Huis een aanduiding voor een gebouw in Middelburg, waar bij de Breestraat en de Rotterdamsche Kaai in 1710 het Oost-Indische huis gevestigd was, zijnde de VOC-kamer van Middelburg. Ook zat er een West Indisch huis tussen 1628 en 1792 in o.a. Middelburg van de WIC, ofwel West Indische Compagnie. Het betreft hier een met de hand vervaardigde klop, en een benaming van West Indisch Huis, ook wel als Kamer van Zeeland aangeduidt in officiële stukken.
De duit was inwisselbaar bij het West Indisch Huis in Middelburg, en de duit was vaak het eerste voorschot van een Ketelbinkie ofwel scheepsjongen, waarbij de kapitein van de expeditie de ouder/verzorger de duit overhandigde, opdat deze kon worden ingewisseld bij de Kamer van Zeeland, waar dan opgeschreven werd hoe de jongen heette, hoe oud hij wel niet mocht zijn en wie recht had op het salaris wanneer de ketelbink zou sterven aan difterie, scheurbuik of wat dan ook op weg naar de West.
I.W. Huis is dus eigenlijk een foute klop, want vaak zie je W.I. huis geklopt staan op de Zeeuwse duiten van de WIC, danwel O.I. Huis.. voor de VOC.

[tabs: Koninkrijk]
Willem I
Afbeelding
Dit is een cent van 1821 geslagen in Utrecht.

---

We schrijven de onstuimige periode rond 1830, de tijd waarin men bedongen had, een 'nieuwe afscheiding' te creeren tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.

Deze cent, geeft de sympathie weer richting het katholieke geloof, waar men indertijd in de Noordelijke delen een forse afkeer van had.
Afbeelding

Geslagen onder bewind van Koning Willem I te Utrecht, 1823 met de instempeling kruisbeeld, voorzien van een gearceerde achtergrond.

---

Afbeelding
In de catalogus van kloppen uit de Encyclopedie van munten en bankbiljetten, staat deze instempeling, vermeld onder nummer G 104. Deze is eveneens ingeslagen op een cent, dit maal met het jaartal 1828 Utrecht. De auteur meldt deze, aan de hand van een notitie van het vroegere Koninklijke Penningkabinet.
Jammer genoeg wordt de reden van het kloppen, als zijnde onbekend aangegeven.

Willem II
We bespreken een kwartje met het jaartal 1849, contemporair gegoten, met een bijzondere instempeling, die ook wel 'haan in schild' wordt genoemd.

Wanneer de betaalmeesters valse munten ontdekten tussen de ingeleverde munten, werden deze verzonden naar 's Rijksmunt te Utrecht. Daar werden de stukken aan een nauwkeurige inspectie onderworpen. Men hield exact het aantal inzendingen bij, en bekeek uit welk materiaal de falsificaties werden vervaardigd.
Notulen hierover kan men terug vinden in de Rijksmunt verslagen indertijd.

Wat hierin echter niet vermeld wordt, is de bovengenoemde instempeling. Men maakte gebruik van deze, in de periode 1850-1900.
We spreken hier eigenlijk over een interne werkmaatregel bij de Munt, zodat men bij verdere verwerking van het ingeleverde muntmateriaal, de falsificaties makkelijk kon onderscheiden van echte exemplaren.

De stukken met klop, die overigens uiterst zeldzaam zijn, zijn destijds allen uit het gebouw van 's Rijksmunt ontvreemd en op de vrije markt terecht gekomen.

Afbeelding

Wilhelmina
Afbeelding
Afbeelding
1 cent 1948, met klop 585?

[tabs: Verzetsgeld]
In de tweede wereldoorlog zijn tal van munten geklopt/bewerkt als verzetsgeld. Een leuk artikel hierover staat in de muntkoerier van maart 2014, pagina 4 en 5 "munten met de instempeling O.Z.O.)
[tabs: Guldens/Rijksdaalders]
Er zijn veel verschillende kloppen op rijksdaalders bekend. In dit tabblad probeer ik deze met het verhaal erachter op een rijtje te krijgen.

1982
Afbeelding
Rijksdaalder 1962, dit is de amerikaanse equivalent.
Er zijn in 1982 kloppen in zowel de zilveren Juliana riks, als in de zilveren Kennedy dollar geslagen om de 200 jarige betrekkingen van Nederland met Amerika te vieren 1782-1982.
In de Dollar is een Nederlandse leeuw geslagen en in de riks een America eagle.

---

Afbeelding

---

1985
Afbeelding

Geklopt met margriet in 1985 in opdracht van hét KoningshuisMagazine 'Vorsten" op de guldens van 1929 ivm 40 jaar bevrijding. Uitgegeven door het muntwisselkantoor in Apeldoorn.

Wat geGoogle levert op:
Het Prinselijk gezin verblijft in Ottawa vanaf juni 1940 als gevolg van de Duitse inval in Nederland. De plek waar de Prinses wordt geboren is op dat moment tijdelijk onttrokken aan de Canadese wet. Op die manier wordt voorkomen dat zij een dubbele nationaliteit krijgt. De bloem waarnaar de Prinses is vernoemd, vormde in de oorlog één van de symbolen van het verzet tegen nazi-Duitsland

--

2009

Afbeelding Afbeelding

Klop Hunebed is geslagen op rijksdaalders van het oprichtingsjaar 1969 ter ere van het 40 jaar bestaan van de Numismatische kring Hoogeveen, er zijn 59 rijksdaalders met een haantje geklopt en 41 geklopte visjes. De visjes waren alleen voor de leden bestemd.
Daarnaast zijn er nog 8 'proefslagen' waarop geoefend is met de stempel hiervan heb ik 3 in mijn bezit verder zijn nog 2 rijksdaalder één visje en één haantje uit de eerste serie. Deze serie is volledig vernietigd op de bovengenoemde twee exemplaren omdat de klop te zwak was, Het ging hierbij om 50 visjes en 50 haantjes. Alle rijksdaalders zijn door de voorzitter van de vereniging handmatig geklopt.
Het stelt een stylistische weergave van een hunebed voor en de middelste draagsteen is een weergave van een bijenkorf dit verwijst naar de oorsprong van de vereniging. Hoogeveen dat in haar gemeentewapen bijen rond een korf heeft.


[tabs: Cijfers]
Ceylon
Afbeelding
9 pence token St. Sebastian Mills / Ceylon Company Limited, ca. 1866, met doorboring en instempeling 52

Nederlands Indië
Ik heb een tweetal 'munten' uit Nederlands Indië met een instempeling van een cijfer.
Het betreft een 1 cent 1929 met een klop van het cijfer 7 en een penning van de Postspaarbank Nederlandsch Indië met een klop van het cijfer 2. Zie onderstaande scans.
Ik vind dit een interessant fenomeen... wie heeft er nog meer van dergelijke intempelingen in de verzameling en wie kan er nog meer over vertellen...
Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Groot-Brittannië:
Afbeelding
1/2 penny met instempeling D6515
[tabs: datum]
Voorbeelden van munten met een datum:
Afbeelding
Penny Groot-Brittannië

[tabs: Waardeverandering]
Brazilië
Braziliaanze munt met waarde instempeling 20 reis, deze heeft echter ook nog een hartje, of perzische 5
Afbeelding Afbeelding

Twee andere voorbeelden van Braziliaanse munten met een waardeverandering.
Klop 40 (reis) op een munten van 80 reis:
Afbeelding Afbeelding

Nederlands Indië
Afbeelding
Plantagegeld Argasari java. De gangbare token van 1/2 arbeidsloon komt een paar keer per jaar voorbij op ebay en andere veilingen. Deze variant waarbij de 1/2 weggeslepen is en vervangen door een 1 kom je veel minder vaak tegen.

[tabs: letters]
Groot-Brittannië
Afbeelding
1/2 penny 1897, wellicht een love token.

Afbeelding
Penny met instempeling PP over M

---

Afbeelding
Belgisch Congo, 2 cents 1910.
Volgens het verhaal van een missionaris waar de munt vandaan komt, is deze munt waarschijnlijk als plantagegeld gebruikt.
En op een ander forum kreeg ik de reactie:
"...HM could stand for HUILERIES MOKARIA . This was a former plantation of Unilever in Congo....."

---

Nog een voorbeeld van een Portugese munt met instempeling van letters die waarschijnlijk als plantagegeld is gebruikt op een suikerplantage in Mozambique:
AfbeeldingAfbeelding

---

Deze is ook interessant en nog niet opgehelderd, een instempeling op een Somalische munt.
Afbeelding

---

Kwartje van 1950 koper kleurig en Juliana is voorzien van de letter “S”, gewicht 2,9 gram.

Afbeelding
ze komen voor met cijfer instempeling of de letter S, en werden naar mijn weten landelijk gebruikt.
Onderstaande versies zijn in ieder geval bekend:
5 cent 1965 klop 2 telefoonpenning
10 cent 1951 klop 7 telefoonpenning
10 cent 1957 klop 4 telefoonpenning
10 cent 1958 klop S telefoonpenning
10 cent 1959 klop 6 telefoonpenning
10 cent 1962 klop S telefoonpenning
25 cent 1966 klop S telefoonpenning
25 cent 1968 klop S telefoonpenning
25 cent 1970 klop S telefoonpenning

[tabs: Europa]
Groot-Brittannië
Afbeelding
1/2 penny met onbekende klop

Spanje
3 voorbeelden van spaanse munten waar ze vrolijk op hebben zitten kloppen. De basis is een 8 maravedis

rechtsboven: 4,25 gram, 26-29 mm. een 12 maravedis klop met een .8. eronder en een 8 maravedis klop met een + ervoor, erboven en erachter. achterzijde heeft ook nog een klop
linksboven: 4,33 gram, 28 - 30 mm. klop 1636 met een kroontje erboven
onder: 6,76 gram, 27 - 28 mm, klop 1636 (de eerste 6 lijkt meer op een rondje met een hartje erin) klop waar een II zichtbaar is, dus een VIII of XII klop. achterzijde is duidelijk van een 8 maravedis. met een klop .162 (waarschijnlijk jaartal klop 1626)

Afbeelding
Afbeelding

[tabs: Wereld]


[tabs: euro]
Afbeelding
Afbeelding
De klop op de 50 eurocent doet sterk denken aan de numismatische kring Bloembollenstreek e.o. uit Lisse die vergelijkbare kloppen heeft gezet op guldens en rijksdaalders.

[tabs: literatuur]
Een catalogus van kloppen door J.C. van der Wis is te vinden in de Encyclopedie van munten en bankbiljetten deel 3. Het betreft een overzicht van kloppen vanaf de 14e eeuw tot het jaar 2000. Ook de Nederlandse kloppen uit de vorige eeuw worden hierin uitvoerig beschreven.[/tabs]
Vrijheid kun je vermenigvuldigen door het te delen.

Winnaar van de munthunter-voetbalpoules EK 2016 en EK 2020.

Ik ben op zoek naar plantagegeld en numismatische rariteiten (misslagen, vervalsingen, bewerkte munten etc.) van Indonesie en Nederlands Indie.
Kijk eens op http://www.plantagegeld.nl
Gebruikersavatar
koenmunten Indonesia
Globale moderator
Globale moderator
Berichten: 3242
Lid geworden op: 16 aug 2009, 21:23

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door koenmunten »

Zo de basis staat. Wie heeft er nog mooie kloppen uit eigen verzameling om aan het overzicht toe te voegen?
Vrijheid kun je vermenigvuldigen door het te delen.

Winnaar van de munthunter-voetbalpoules EK 2016 en EK 2020.

Ik ben op zoek naar plantagegeld en numismatische rariteiten (misslagen, vervalsingen, bewerkte munten etc.) van Indonesie en Nederlands Indie.
Kijk eens op http://www.plantagegeld.nl
neozion Cote D-Ivoire
Donateur
Donateur
Berichten: 1390
Lid geworden op: 02 okt 2010, 18:42

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door neozion »

mail met foto's zijn onderweg
Gebruikersavatar
koenmunten Indonesia
Globale moderator
Globale moderator
Berichten: 3242
Lid geworden op: 16 aug 2009, 21:23

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door koenmunten »

neozion schreef:mail met foto's zijn onderweg
Ik heb ze toegevoegd :angel:
Vrijheid kun je vermenigvuldigen door het te delen.

Winnaar van de munthunter-voetbalpoules EK 2016 en EK 2020.

Ik ben op zoek naar plantagegeld en numismatische rariteiten (misslagen, vervalsingen, bewerkte munten etc.) van Indonesie en Nederlands Indie.
Kijk eens op http://www.plantagegeld.nl
Gebruikersavatar
Munthunter Nederland
Webmaster
Webmaster
Berichten: 6598
Lid geworden op: 26 jul 2009, 16:39
Locatie: Beek en Donk

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door Munthunter »

Erg leuk overzicht!

Ik zal binnenkort even kijken naar de afbeeldingen, in het overzicht werkt de (automatische) verkleining niet en daardoor valt er een gedeelte weg van bijvoorbeeld het certificaat bij de moderne kloppen op de rijksdaalders. daarnaast ben ik van mening dat afbeeldingen van dezelfde grootte mooier en rustiger zijn in een overzicht.

Kun je je daar in vinden Koen?

Gr. Jeroen
Welkom op hét forum voor de munten en bankbiljettenverzamelaar!
Gebruikersavatar
koenmunten Indonesia
Globale moderator
Globale moderator
Berichten: 3242
Lid geworden op: 16 aug 2009, 21:23

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door koenmunten »

Munthunter schreef:Erg leuk overzicht!

Ik zal binnenkort even kijken naar de afbeeldingen, in het overzicht werkt de (automatische) verkleining niet en daardoor valt er een gedeelte weg van bijvoorbeeld het certificaat bij de moderne kloppen op de rijksdaalders. daarnaast ben ik van mening dat afbeeldingen van dezelfde grootte mooier en rustiger zijn in een overzicht.

Kun je je daar in vinden Koen?

Gr. Jeroen
Hoi Jeroen,

Bedankt voor het compliment!
Tuurlijk kan ik me daar in vinden, maar ik ben daar geen ster in dus ik ga dat niet doen :angel: Als jij me daar in wilt ondersteunen prima natuurlijk. Nog mooier zou zijn als de grootte van de afbeeldingen van de munten naar rato is van de maat van de officiële munt en dat je een rijksdaalder dus groter afbeeld dan een kwartje, net als in het echt :angel: , want dat vind ik soms weer storend bijvoorbeeld bij het thematische topic dat er soms munten naast elkaar staan in dezelfde grootte terwijl de een in het echt twee keer zo groot is als de andere... :knipoog:
Vrijheid kun je vermenigvuldigen door het te delen.

Winnaar van de munthunter-voetbalpoules EK 2016 en EK 2020.

Ik ben op zoek naar plantagegeld en numismatische rariteiten (misslagen, vervalsingen, bewerkte munten etc.) van Indonesie en Nederlands Indie.
Kijk eens op http://www.plantagegeld.nl
CorioCoins

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door CorioCoins »

Bij deze nog een Juliana rijksdaalder met klop.
Jaartallen kunnen verschillen (ik heb er 3 verschillende te weten 1961 1962 1966)
Het betreft een klop ter ere van het 25 jarig bestaan van de Zeelandbrug een ervan heb ik ook te koop staan op marktplaats...

mvg,

Bert
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
dukaat Nederland
Donateur
Donateur
Berichten: 121
Lid geworden op: 10 mei 2012, 18:49

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door dukaat »

PB200002.JPG
PB200003.JPG
PB200001.JPG
Bij deze een stuiver geslagen onder Philips de Schone in Antwerpen. Hij is voorzien van een klop burcht/kasteel.
Wat ik op het net heb kunnen vinden is erg weinig, de klop komt wel voor maar de enige verwijzing die ik heb kunnen vinden dat het mogelijk een klop uit Hamburg betreft.

Alle info is welkom
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Jan W Nederland
Donateur
Donateur
Berichten: 3775
Lid geworden op: 29 dec 2011, 00:05

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door Jan W »

Ik heb vroeger ooit zo'n soortgelijke munt gehad met dezelfde klop. Je ziet ze inderdaad vaker. Ik dacht toen nog dat het een klop van Middelburg was of misschien zelfs Kampen maar ik vermoed dat dit eerder een klop van Tournai is. Op de munten van Tournai komt dit torentje ook voor als muntteken. Gezien de afkomst van deze munt zelf lijkt me dit logischer.
Hamburg lijkt me niet voor de hand liggend toe.
dukaat Nederland
Donateur
Donateur
Berichten: 121
Lid geworden op: 10 mei 2012, 18:49

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door dukaat »

Florijn van 28 stuiver geslagen in Groningen stad in 1692 en een jaar later van een klop voorzien.
niet een heel mooi exemplaar maar ik had er nog geen.

P2180001.JPG
P2180002.JPG
Florijn Groningen
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Jan W Nederland
Donateur
Donateur
Berichten: 3775
Lid geworden op: 29 dec 2011, 00:05

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door Jan W »

Een Mexicaanse 8 realen munt uit 1814, geslagen te Mexico City. In 1834 voerde de Portugese regering een wet in die gebood dat alle daar in omloop zijnde Spaanse 8 realen munten werden voorzien van een klop (stempel met het Portugese wapen) zodat de munten konden gaan circuleren voor 870 Reis.
Klop 870 Reis 1834 Portugal over 8 realen 1814 JJ Mexico.jpg
Klop 870 Reis 1834 Portugal over 8 realen 1814 JJ Mexico ak.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Gebruikersavatar
LUC Liberia
Donateur
Donateur
Berichten: 1011
Lid geworden op: 13 jan 2016, 11:15
Locatie: peperkust

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door LUC »

Mooi exemplaar Jan, de munt zelf is wel versleten maar ik vind dat dit met munten met een klop zo hoort te zijn.
De klop is heel mooi en duidelijk en dat is het belangrijkste, het wapen van Portugal met zijn 7 kasteeltjes = 7 veldslagen en zijn 5 schildjes = 5 Moorse koningen die verslagen zijn is
heel mooi "geklopt".
ik heb zelf heb ook een exemplaar maar een paar jaartjes vroeger denk ik, helaas dan voor mij zonder klop. (munten met een klop zijn meestal prijzig).
Groeten Luc :D
Jan W Nederland
Donateur
Donateur
Berichten: 3775
Lid geworden op: 29 dec 2011, 00:05

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door Jan W »

LUC schreef:Mooi exemplaar Jan, de munt zelf is wel versleten maar ik vind dat dit met munten met een klop zo hoort te zijn.
De klop is heel mooi en duidelijk en dat is het belangrijkste, het wapen van Portugal met zijn 7 kasteeltjes = 7 veldslagen en zijn 5 schildjes = 5 Moorse koningen die verslagen zijn is
heel mooi "geklopt".
ik heb zelf heb ook een exemplaar maar een paar jaartjes vroeger denk ik, helaas dan voor mij zonder klop. (munten met een klop zijn meestal prijzig).
Groeten Luc :D
De munt uit 1814 was natuurlijk al 20 jaar in omloop toen deze in 1834 (of vlak daarna) geklopt werd. De klop zelf is inderdaad nog behoorlijk scherp, waarschijnlijk heeft de munt na het kloppen niet meer zo lang gecirculeerd.
Bij de prijswaardering voor deze specifieke (in Portugal) geklopte munten is de gastmunt heel belangrijk. De in Mexico City geslagen 8 realen van Ferdinand VII komen het meeste voor. Was de gastmunt eentje uit het (ook) Mexicaanse Durango geweest dan is deze al een stukje prijziger.
Blijdorp Nederland
Lid
Lid
Berichten: 45
Lid geworden op: 02 jul 2015, 16:34
Locatie: Omgeving Rotterdam

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door Blijdorp »

Vind de klop wel een grappig fenomeen.

Bestaat er een totaaloverzicht van verschillende kloppen die in Nederland zijn aangebracht? :dizzie:

Blijdorp
Gebruikersavatar
LUC Liberia
Donateur
Donateur
Berichten: 1011
Lid geworden op: 13 jan 2016, 11:15
Locatie: peperkust

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door LUC »

Voor specifiek enkel Nederland weet ik niet maar de persoon Gregory G. Brunk heeft wel verschillende boeken uitgegeven
zoals dit exemplaar.
Groeten Luc.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
spatbord
Donateur
Donateur
Berichten: 1604
Lid geworden op: 25 jul 2011, 13:51

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door spatbord »

Blijdorp schreef:Vind de klop wel een grappig fenomeen.

Bestaat er een totaaloverzicht van verschillende kloppen die in Nederland zijn aangebracht? :dizzie:

Blijdorp
De Encyclopedie van Munten en Bankbiljetten van Bert van Beek heeft een hele bijlage over Nederlandse kloppen.
Jan W Nederland
Donateur
Donateur
Berichten: 3775
Lid geworden op: 29 dec 2011, 00:05

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door Jan W »

Hierbij een Japanse Yen munt uit 1895 die in 1897 van een "Gin" klop voorzien is. In 1897 werden de zilveren Yen stukken (26,9658 gram en 38,6 - later 38,1 - mm. doorsnede) buiten omloop gesteld en voor een groot deel omgesmolten. Daarnaast werden 20.450.000 stuks voorzien van een "Gin" klop (gin betekent zilver) en geëxporteerd naar o.a. Taiwan en Korea.
Dit kloppen werd gedaan aan de munt van Osaka (klop links) en de munt te Tokyo (klop rechts). De munten werden geklopt om te voorkomen dat ze terugkwamen naar Japan om voor goud te worden ingewisseld.
Grappig is dat deze "gin" yens altijd veel goedkoper waren dan de ongeklopte exemplaren (men was toen van mening dat een klop een beschadiging van de munt was) maar dat in de loop der tijd er veel verzamelaars zijn gekomen die alle "gin" yens op jaartal verzamelen. Sommige geklopte yens zijn intussen meer waard dan ongeklopte. :knipoog:

Blijkbaar was de koersverhouding tussen goud en zilver rond 1900 al weer hersteld want vanaf 1901 tot en met 1914 werden in Japan weer zilveren yens geslagen.

Deze yen heeft niet of nauwelijks gecirculeerd (paar bagmarks) en heeft de originele muntglans nog.
Yen Japan 1895 met Gin klop Osaka 1897.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
neozion Cote D-Ivoire
Donateur
Donateur
Berichten: 1390
Lid geworden op: 02 okt 2010, 18:42

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door neozion »

2 kloppen die ik niet in deel 3 van samsom kan vinden, de 2de wellicht omdat het een dubbelslag is en erg onduidelijk
DSCN1145.JPG
DSCN1146.JPG
DSCN1147.JPG
ik verwachte zelf dat het deze moet zijn, http://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index ... =Klop_E_16, jammer dat de samsom catalogus niet qua nummering aangehouden is. Dan zou het de E14 moeten betreffen
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Gebruikersavatar
Martin
Senior lid
Senior lid
Berichten: 719
Lid geworden op: 20 feb 2011, 12:38
Locatie: Limbabwe

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door Martin »

De bovenste klop dateert uit 1986 en is een klop voor het blad Vorsten, een uitgave van Spaarnestad V. Zij vierden toen de 75 ste verjaardag van prins Lockheed. Opgenomen in de catalogus van kloppen onder nummer E38.
De klop daaronder is van het muntwisselkantoor in Apeldoorn en is uitgegeven in mei 1984. Ook terug te vinden in de lijst onder nummer E17.
Ze zijn tevens te vinden in de digitale versie van De Encyclopedie Van Munten En Bankbiljetten als je http://www.muntenenpapiergeld.nl/ aanklikt frogwink
Geld maakt niet gelukkig, munten wel.
neozion Cote D-Ivoire
Donateur
Donateur
Berichten: 1390
Lid geworden op: 02 okt 2010, 18:42

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door neozion »

E17 is volgens de samsom kring twente 1987 met getal 87 (pagina 64)
Kijk ik op de site dan is E17 een krans met 50. http://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index ... =Klop_E_17

E38 op de site klopt, dat is de bovenste van de twee. Dus die is gevonden. http://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index ... =Klop_E_38
Maar als ik in de catalogus onder E38 (pagina 67) kijk staat er omschrijving van een oorlogs munt.

De catalogus is online flink veranderd qua nummering. Ik had de samsom altijd leidend, maar zal de website voortaan maar leidend maken.
Gebruikersavatar
Martin
Senior lid
Senior lid
Berichten: 719
Lid geworden op: 20 feb 2011, 12:38
Locatie: Limbabwe

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door Martin »

neozion schreef: 29 nov 2018, 18:21 E17 is volgens de samsom kring twente 1987 met getal 87 (pagina 64)
Kijk ik op de site dan is E17 een krans met 50. http://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index ... =Klop_E_17
Je hebt gelijk Michiel, want E17 moet (toch) zijn: E16 :oops: !
Hierbij een screenshotje van de digitale versie waarop die (in enkelslag) toch wel duidelijk herkenbaar is:
klop E16.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Geld maakt niet gelukkig, munten wel.
Ger1 Nederland
Superlid
Superlid
Berichten: 1168
Lid geworden op: 09 nov 2012, 13:49

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door Ger1 »

Klop, klop.
Ik gooi er ook maar even een klop tegen aan.
Rijderschelling Utrecht 1680 met klop v-k.jpg
Volgens mij is dit een rijderschelling van Utrecht uit (1680?) met klop.
Wat is dit voor een klop en is het jaartal goed?

Mvg, :) .
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
CorioCoins

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door CorioCoins »

Klop is een pijlenbundel en 1680 kan wel "kloppen"
Ger1 Nederland
Superlid
Superlid
Berichten: 1168
Lid geworden op: 09 nov 2012, 13:49

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door Ger1 »

Dank je, maar weet je misschien ook waarom deze klop er geslagen is?

Mvg, :) .
spatbord
Donateur
Donateur
Berichten: 1604
Lid geworden op: 25 jul 2011, 13:51

Re: Klopperderklop... munten met een klop

Bericht door spatbord »

Zie hier.
En zet wiki.muntenenpapiergeld.nl meteen even bij je favorieten. Fantastische website voor info over Nederlandse munten.

Terug naar “Azië”