Muntkwaliteiten en gradaties van moderne munten

Plaats hier berichten over munten in het algemeen. Bijvoorbeeld over fabricage, literatuur, levensduur, materialen, etc.
Gebruikersavatar
Munthunter Nederland
Webmaster
Webmaster
Berichten: 6588
Lid geworden op: 26 jul 2009, 16:39
Locatie: Beek en Donk

Muntkwaliteiten en gradaties van moderne munten

Bericht door Munthunter » 31 mar 2010, 14:30

[anchor]Terug naar inhoudsopgave[/anchor]

Inhoudsopgave

Inleiding


Inleiding
[anchor]inleiding[/anchor]
Over het toekennen van kwaliteiten aan munten is al veel gesproken en geschreven. Toch lijkt het mij zinvol om ook hier, of juist hier op Hét
Munten en Bankbiljetten Forum, deze kwaliteitsaanduidingen nader te bekijken en te bespreken. Het blijkt namelijk dat niet alles altijd even
duidelijk is op het gebied van de gradaties.

Er zijn inmiddels erg veel catalogussen en literatuur voor handen waarin men tracht de juiste kwaliteitsomschrijvingen te geven. In de praktijk
betekent dit ook dat er verschillen zitten in deze omschrijvingen en dit wekt verwarring bij de vele verzamelaars.

In dit topic wil ik ingaan op de kwaliteiten van de 'moderne' muntslag, denk hierbij aan de munten vanaf 1800. De munten die er voor deze
periode geslagen werden, hadden veelal een eenvoudigere beeldenaar (afbeelding), zoals de duiten en wapenstuivers. Natuurlijk waren er ook
munten met gedetailleerdere beeldenaars, maar was de wijze van het slaan van de munten een stuk minder secuur als in latere perioden.
In de provinciale muntslag was een verschoven stempel, of muntplaatje, geen uitzondering. Misslagen kwamen vaker in roulatie omdat er door de grote vraag aan pasmunten een gebrek was aan tijd om alle munten te controleren op fouten en gebreken.

Zouden we een duit uit 1759 van de Stad Utrecht met dezelfde gradaties gaan beoordelen als bijvoorbeeld een kwartje van Willem II uit 1849, dan zou dit mijn inziens niet terecht zijn. Een zwakkere slag van deze duit zou hem al snel in de kwaliteit Fraai / Zeer Fraai plaatsen, terwijl het hier misschien gaat om een vrijwel ongecirculeerd exemplaar. Het kwartje van Willem II uit 1849 kan flink gerouleerd hebben en in dezelfde categorie belanden.

Kortom de wijze waarop de munten zijn geslagen, alsmede het materiaal waarvan de munt is gemaakt moet, in mijn optiek, meewegen in een juiste waardering van de munt.
Terug naar inhoudsopgave


Goed
[anchor]goed[/anchor]
Goed (G) / Fair / Sehr gering erhalten / Bien conservé

De kwaliteitsaanduiding ‘Goed’ wordt gegeven aan zeer sterk gesleten munten. De munten zijn soms moeilijk of niet meer te determineren.
Het beeldvlak kan nog net zichtbaar zijn, maar vaak moet men m.b.v. de afmeting van de munt en het materiaal achterhalen om welke munt
het gaat. Jaartal, beeldenaar en muntmeestertekens zijn veelal niet meer te achterhalen. Munten in de kwaliteit ‘Goed’ zijn langdurig in omloop
geweest of hebben zich langdurig in de bodem bevonden (bodemvondst).

De kwaliteit ‘Goed’ wordt vaak niet met prijs vermeldt en is nauwelijks of niet verzamelwaardig.
Terug naar inhoudsopgave

Zeer Goed
[anchor]zeer goed[/anchor]
Zeer Goed (ZG) / Very good / Gering erhalten / Trés bien conservé

De munten in de kwaliteit ‘Zeer Goed’ hebben langdurig gerouleerd. Deze munten zijn te determineren aan de hand van de, nog redelijk zichtbare, beeldenaar en het jaartal. Slijtage is duidelijk zichtbaar op bijvoorbeeld de baard, het haar, manen van de leeuw, wangen, kroon, munt en muntmeesterteken, randschrift, etc.
De prijs voor een munt in de kwaliteit ‘Zeer Goed’ is lastig op te geven. Voor veel verzamelaars zijn deze munten niet verzamelwaardig. Toch
zijn sommige zeldzame exemplaren wel gewild, zo vult men toch een lege plek in het album op zonder een vermogen kwijt te zijn.
Terug naar inhoudsopgave


Fraai
[anchor]fraai[/anchor]
Fraai (Fr) / Fine / Shön / Beau

In vergelijking met munten uit de kwaliteit ‘Zeer Goed’ zijn munten in de kwaliteit Fraai een stuk duidelijker. De munt is lang in omloop geweest, fijne details zijn vrijwel niet zichtbaar. De hoger gelegen delen van de munt zijn veelal versleten, denk aan baard, kroon, leeuw, haar, munt en muntmeestertekens, etc. De fijnere details zijn vrijwel niet meer zichtbaar. De teksten, jaartal en waardeaanduiding zijn nog redelijk goed zichtbaar. De munten mogen niet ernstig beschadigd zijn door bijvoorbeeld diepe krassen.

In veel catalogi worden prijzen opgegeven bij deze kwaliteit, toch worden munten in de kwaliteit ‘Fraai’ weinig verzameld.
Terug naar inhoudsopgave


Zeer Fraai
[anchor]zeer fraai[/anchor]
Zeer Fraai (ZF) / Very fine / Sehr shön / Trés beau

De munten in de kwaliteit ‘Zeer Fraai’ zijn langer in omloop geweest en heeft enkele slijtageplekken. Alle details zijn nog wel duidelijk zichtbaar, maar niet noodzakelijk scherp. Lichte sporen van slijtage komen voor, vooral bij de hogere gedeelten zoals het haar, baard, manen van de leeuw, de klauwen van de leeuw. Ook de rand kan kleine gebreken vertonen als gevolg van vallen, zeker bij de grotere en zwaardere
stukken. Lichte krasjes zijn toelaatbaar, maar het mogen beslist géén diepe krassen of echt moedwillig aangebrachte beschadigingen zijn.

Munten in de kwaliteit ‘Zeer Fraai’ zijn voor veel verzamelaars toelaatbaar in hun verzameling. De prijsverhouding met exemplaren in de volgende kwaliteit ‘Prachtig’ zijn vaak vrij groot. Hierdoor is een ‘Zeer Fraai’ munt een bereikbare en betaalbare mogelijkheid om een verzameling uit te breiden.
Terug naar inhoudsopgave

Prachtig
[anchor]prachtig[/anchor]
Prachtig (Pr) / Extremely fine / Vorzüglich / Superbe

Deze munten zijn slechts zeer kort in omloop geweest. Deze munten vertonen dus nauwelijks sporen van slijtage. Een enkele krasjes als
gevolg van het over elkaar schuiven zijn toelaatbaar. Veel verzamelaars waarderen de kwaliteit ‘Prachtig’ aangezien de munt heeft ‘geleefd’
(gecirculeerd).

De prijs van een munt in de kwaliteit ‘Prachtig’ kan soms flink verschillen met munten uit de kwaliteit ‘Zeer Fraai’ en ‘UNC’. Bij jongere munten (vanaf ca.1980) is dit prijsverschil een stuk minder.
Terug naar inhoudsopgave

UNC - UNCirculated
[anchor]unc - uncirculated[/anchor]
UNCirculated (UNC) / Mintstate / Ongecirculeerd

De munten in UNC kwaliteit hebben niet gecirculeerd en komen recht-streeks van de Munt. De munt mag enkele, zeer lichte, beschadigingen
vertonen als gevolg van het vallen in de vergaarbak. Wanneer een munt geslagen is belandt hij in een verzamelbak (vergaarbak). Met name de
zwaardere, grotere stukken kunnen hierdoor enkele deukjes en kleine krasjes op de munt en rand vertonen. Deze beschadigingen mogen niet
té veel voorkomen op de munt.

UNC munten vertonen zeer zeker geen slijtageplekken en vertonen geen krasjes. Het plaatsen van een streepje (min) achter UNC, om aan te
geven dat de betreffende munt slechter is dan UNC, zou niet meer voor mogen komen. UNC- kan gewoonweg niet, de munt heeft wel, of niet
gecirculeerd. Moderne UNC munten hebben vaak een doffe glans (stempelglans). UNC munten komen/kwamen rechtstreeks uit een muntrol of muntzak, waarin ze samen met de andere munten in rol of zak een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Munten kunnen na de slag en tijdens het transport, etc. toch nog volkomen onbeschadigd zijn, zodat ze FDC (Fleur de Coin) genoemd kunnen worden. Feit blijft wel dat er dan ook niets op deze munt aan beschadigingen te vinden is.

De prijs van een UNC munt is zwaar afhankelijk van het slagaantal en of een munt (denominatie) is aangemunt voor circulatie. Met name met de
invoering van de Euro worden zogenaamde ‘muntrolpakketten’ geproduceerd voor verzamelaars. Zo kunnen zij toch van ieder jaar alle denomi-
naties van de Euromunt bemachtigen. Munten die dat jaar niet voor circulatie worden aangemunt zijn dus wel geslagen voor deze muntrolpak-
ketten in UNC kwaliteit.
Terug naar inhoudsopgave


FDC - Fleur De Coin
[anchor]FDC - Fleur De Coin[/anchor]
Fleur De Coin (FDC)

FDC munten vertonen geen enkel spoor van slijtage, noch ander gebrek, zelfs niet met vergrootglas. FDC munten vertonen géén valschade, kras-
jes of andere beschadigingen. Deze munten zijn over het algemeen direct bij de munt verpakt in speciale mapjes of in capsules belandt. Ook het
plaatsen van een streepje (min) achter een FDC munt zou verboden moeten worden. Een munt is FDC, of is dat niet en daar is feitelijk verder
geen discussie over mogelijk. Het aanmuntproces van FDC munten verschilt van die van de normale voor circulatie bestemde munten. Ze
ondergaan een beveiligde route door het muntproces en vallen dus niet in vergaarbakken en worden niet met blote handen aangeraakt bij de Munt.
FDC munten bezitten vrijwel altijd een duidelijk zichtbare (doffe) stempelglans.
 • FDC-glans
  De zogenaamde FDC glans is een matte ei-glans die het licht op een typische wijze reflecteert. De FDC glans verdwijnt door het gebruik.
  Bewaart men de munt zorgvuldig dan blijft de FDC glans bestaan, terwijl de kleur, door invloeden van het milieu, wel kan veranderen. Er
  ontstaat dan een zogenaamd patina. Dit patina wordt door sommige verzamelaars hoog gewaardeerd. Andere verzamelaars prefereren
  de originele muntkleur.
FDC munten zijn veelal prijziger dan bijvoorbeeld UNC munten. Juist omdat ze zijn aangemunt voor een bepaald thema, zijn de thema-oplages
vaak lager en derhalve duurder in aanschaf. Voorbeeld: Een themaset in FDC met een oplage van 1.000 stuks is logischerwijs duurder dan een set
die een oplage heeft van 25.000 stuks. De prijs heeft dus niets te maken met het aantal geslagen FDC munten, maar met de oplage van de thema-
set. De praktijk wijst uit dat er soms wel een tiental verschillende FDC setjes van 1 jaar worden uitgegeven in diverse oplage. Om een goedkoper
FDC setje te bemachtigen zal men dus moeten kijken naar de oplages van deze setjes. Steeds meer verzamelaars halen de FDC munten uit deze
setjes met het oog op ruimtewinning in hun verzameling. Het verschijnen van FDC munten in gewone munthouders is dus een normaal verschijnsel.
Terug naar inhoudsopgave
 • De onderstaande aanduidingen (BU, Proof en Prooflike) in dit overzicht zijn geen kwaliteitsaanduidingen, maar geven informatie over de
  productiemethode. *Eerlijkheidshalve zou FDC ook een aanduiding van de productiemethode moeten zijn, ware het niet dat een geheel
  ongecirculeerde munt (UNC), zonder enige productie en transportschade ook als FDC bestempeld mag worden. Terwijl het hier gaat om
  het normale aanmunt proces. (zie omschrijving FDC) Kortom, alle bovenstaande kwaliteitsaanduidingen zijn terug te voeren op het be-
  grip ‘slijtage’, waarvan bij FDC*, BU, Prooflike en Proofmunten geen sprake kan zijn.
Terug naar inhoudsopgave

BU - Brilliant Uncirculated
[anchor]BU - Brilliant Uncirculated[/anchor]
Brilliant Uncirculated (BU)
1ste kwaliteit muntplaatjes

Bij BU munten wordt gebruik gemaakt van een betere kwaliteit muntplaatjes (rondellen) en worde de stempels speciaal bewerkt.
Op de gravure wordt een lichte mattering aangebracht om het ontwerp beter tot zijn recht te laten komen. Een BU munt is een normale
circulatiemunt die veelal in ‘thema’ (BU) jaarsetjes worden uitgegeven. BU setjes hebben veelal lage oplagen waardoor deze vaak vrij prijzig
kunnen zijn. Ook wanneer bepaalde denominaties in een jaar niet worden geslagen kunnen deze wel speciaal worden aangemunt voor
een BU set. Wat vaak resulteert in hogere prijzen voor een dergelijk BU set, dit is gelijk aan de bovengenoemde FDC setjes. BU setjes komen
soms in vele varianten (thema’s) en oplages voor.
Terug naar inhoudsopgave


Prooflike
[anchor]prooflike[/anchor]
Prooflike (PL)
1ste kwaliteit én gepolijste muntplaatjes

Prooflike munten is net geen Proof (zie hieronder). Bij Prooflike munten zijn alleen de muntplaatjes, waarop wordt geslagen, gepolijst.
De stempels worden met extra veel zorg behandeld en er wordt niet lang mee doorgeslagen.

Prooflike en Proof munten zijn vaak speciale uitgiften van denominaties die voor het merendeel hoger liggen dan die van circulatiemunten.
Denk hierbij aan de zilveren 10 en 50 guldenmunten en de 5 en 10 gelegenheids Euromunten. Met name vóór het Beatrix ‘tijdperk’ kwam
het vaker voor dat normale circulatiemunten een Proof of Prooflike afslag kenden. Gezien de lage oplages van deze afslagen zijn ze derhalve
ook flink prijzig en staan veelal niet vermeldt in de gangbare catalogi.
Terug naar inhoudsopgave


Proof
[anchor]proof[/anchor]
Proof (Proof) / Gepolijste stempel / Polierte platte / Flan bruni
1ste kwaiteit muntplaatjes die zijn gepolijst, alsmede de stempels waarmee wordt geslagen.

Dit zijn munten waarvan het veld spiegelglad en glanzend is. De stempels en ook de muntplaatjes waarop geslagen wordt zijn voor het muntproces schoongemaakt, resp. glad gemaakt en daarna gepolijst. Het wapen en borstbeeld of andere voorstellingen zijn vaak mat.

(zie ook omschrijving bij Prooflike munten)
Terug naar inhoudsopgave
Laatst gewijzigd door Munthunter op 19 dec 2010, 21:56, 16 keer totaal gewijzigd.
Reden: Nieuwe codes toegevoegd, waardoor inhoudsopgave weer werkt, enkele zaken bijgewerkt en gecorrigeerd.
Welkom op hét forum voor de munten en bankbiljettenverzamelaar!

Gebruikersavatar
koenmunten Indonesia
Globale moderator
Globale moderator
Berichten: 2941
Lid geworden op: 16 aug 2009, 21:23

Bericht door koenmunten » 31 mar 2010, 16:09

De doorkliklinks werken prima.

Ik denk dat het leuk is om bij elke gradatie een afbeelding van een munt met de betreffende kwaliteit bij te voegen.
Vrijheid kun je vermenigvuldigen door het te delen.

Winnaar van de munthunter-voetbalpoule EK 2016

Ik ben op zoek naar plantagegeld !!!
Kijk eens op http://www.plantagegeld.nl

Gebruikersavatar
jeffelz Nederland
Senior lid
Senior lid
Berichten: 908
Lid geworden op: 20 okt 2009, 20:08

Bericht door jeffelz » 31 mar 2010, 17:37

Ik vind het een leuke en mooie opzet!
Net zoals Koenmunten al aangeeft is het mooi om bij elke gradatie een voorbeeld bij te zetten! :wink:

Gebruikersavatar
Ilosab Hungary
Superlid
Superlid
Berichten: 5663
Lid geworden op: 20 feb 2010, 14:06
Locatie: 1500 km vanaf Utrecht

Bericht door Ilosab » 31 mar 2010, 19:17

Perfecte omschrijvingen en de doorkliklinks werken ook bij mij perfect.
Toegevoegde suggestie van een voorbeeldmunt is ook een aanrader.
Dit topic zou zeker een grote hulp zijn op dit forum, zeker voor beginnende verzamelaars.

Gr. Alfred
Papiergeld Nederland, Hongarije, Wereld (1 biljet of met opeenvolgende serienummers/land), Euromunten + coincards Nederland.
Lid IBNS: 668 Lid Forum: 171

Gebruikersavatar
sebastiaan1995
Senior lid
Senior lid
Berichten: 742
Lid geworden op: 21 aug 2009, 00:36

Bericht door sebastiaan1995 » 31 mar 2010, 19:21

Ilosab schreef:Perfecte omschrijvingen en de doorkliklinks werken ook bij mij perfect.
Toegevoegde suggestie van een voorbeeldmunt is ook een aanrader.
Dit topic zou zeker een grote hulp zijn op dit forum, zeker voor beginnende verzamelaars.

Gr. Alfred
die voorbeeldmunt moet dan wel elke keer dezelfde soort munt zijn. gebruik daarvoor bijv. een rijksdaalder van willem III daar lijkt het mij makkelijk op te zien.

Gebruikersavatar
Ilosab Hungary
Superlid
Superlid
Berichten: 5663
Lid geworden op: 20 feb 2010, 14:06
Locatie: 1500 km vanaf Utrecht

Bericht door Ilosab » 31 mar 2010, 19:32

Willem I of Willem II is ook goed, die munten blijven wagenwielen.
Qua formaat vind ik dat één van de mooiste munten van het Koninkrijk. Maar dat is mijn persoonlijke mening.

Gr. Alfred.
Papiergeld Nederland, Hongarije, Wereld (1 biljet of met opeenvolgende serienummers/land), Euromunten + coincards Nederland.
Lid IBNS: 668 Lid Forum: 171

Gebruikersavatar
Munthunter Nederland
Webmaster
Webmaster
Berichten: 6588
Lid geworden op: 26 jul 2009, 16:39
Locatie: Beek en Donk

Bericht door Munthunter » 31 mar 2010, 20:12

Ja dat is zeeer zeker de bedoeling, maar ik moet natuurlijk wel flink wat in gaan scannen. Met name kleine afbeeldingen van details (manen, haren, kroon, etc.) uitvergroot, zoadt met verschillen kan zien. dat ligt in de planning.

Toch wil ik het niet alleen bij de rijksdaalders laten. Het is natuurlijk ook prettig als men de andere denominaties kan onderscheiden ;)

Flink wat werk aan de winkel dus. Heb alles samengevoegd wat ik tegenkwam en wat ik belangrijk vond. Inmiddels een bronvermelding van zo'n 15 boeken en dergelijke...

Gr. Jeroen
Welkom op hét forum voor de munten en bankbiljettenverzamelaar!

Gebruikersavatar
Ilosab Hungary
Superlid
Superlid
Berichten: 5663
Lid geworden op: 20 feb 2010, 14:06
Locatie: 1500 km vanaf Utrecht

Bericht door Ilosab » 31 mar 2010, 20:50

Heb je nog wel tijd om te verzamelen?

Gr. Alfred
Papiergeld Nederland, Hongarije, Wereld (1 biljet of met opeenvolgende serienummers/land), Euromunten + coincards Nederland.
Lid IBNS: 668 Lid Forum: 171

Gebruikersavatar
Munthunter Nederland
Webmaster
Webmaster
Berichten: 6588
Lid geworden op: 26 jul 2009, 16:39
Locatie: Beek en Donk

Bericht door Munthunter » 31 mar 2010, 21:26

Ilosab schreef:Heb je nog wel tijd om te verzamelen?

Gr. Alfred
Tijd wel, geld niet, hahahahahaha

Jawel hoor. Gister de 2 Euro CC's van Spanje eindelijk opgehaald.
Zo ook de 2 Euro CC van San Marino Borghese (2004)

Maar goed, tijd is nu inderdaad wel een hekel punt met twee van die kleine koters.

Gr. Jeroen
Welkom op hét forum voor de munten en bankbiljettenverzamelaar!

Gebruikersavatar
Ilosab Hungary
Superlid
Superlid
Berichten: 5663
Lid geworden op: 20 feb 2010, 14:06
Locatie: 1500 km vanaf Utrecht

Bericht door Ilosab » 31 mar 2010, 21:30

Munthunter schreef:
Ilosab schreef:Heb je nog wel tijd om te verzamelen?

Gr. Alfred
Tijd wel, geld niet, hahahahahaha
Maar goed, tijd is nu inderdaad wel een hekel punt met twee van die kleine koters.

Gr. Jeroen
Met twee kleine koters kun je 's-nachts ook niet even gaan schrijven want als de één slaapt wordt de ander wakker en andersom. Maar ja, voor die geweldige kinderbijslag in Nederland kunnen er weer euro's aangeschaft worden.

Gr. Alfred
Papiergeld Nederland, Hongarije, Wereld (1 biljet of met opeenvolgende serienummers/land), Euromunten + coincards Nederland.
Lid IBNS: 668 Lid Forum: 171

Gebruikersavatar
Munthunter Nederland
Webmaster
Webmaster
Berichten: 6588
Lid geworden op: 26 jul 2009, 16:39
Locatie: Beek en Donk

Bericht door Munthunter » 31 mar 2010, 21:47

Als zij slapen kan ik ook eindelijk slapen! Maar ja de jongste (2 weken) slaapt overdag als een roosje, maar komt tot leven in de nachten... Hopelijk krijgt hij niet van die spitse hoektandjes :twisted:

Kortom chronisch slaaptekort. En dan moet ik ook al weer werken. Ja in Nederland krijg je welgeteld 2 hele dagen verlof als man zijnde.

Gr. Jeroen
Laatst gewijzigd door Munthunter op 30 apr 2010, 16:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Welkom op hét forum voor de munten en bankbiljettenverzamelaar!

Gebruikersavatar
Ilosab Hungary
Superlid
Superlid
Berichten: 5663
Lid geworden op: 20 feb 2010, 14:06
Locatie: 1500 km vanaf Utrecht

Bericht door Ilosab » 31 mar 2010, 22:13

Ouderschapsverlof behoort niet tot de mogelijkheden?
Een vrouw krijgt in Nederland 16 weken, vind ik persoonlijk ook te weinig. In Hongarije krijgen vrouwen gewoon 2 jaar, dat is even wat anders. Daar krijgen mannen echter niets en als je gaat trouwen dan kan dat alleen op zaterdag want daar krijg je ook geen vrij voor. O ja, vaderdag kennen ze ook niet. Maar als vrouw zit je daar wel goed. Ben ik even blij dat mijn vrouw in Nederland wil wonen.
Let goed op als de hoektandjes beginnen te groeien.

Gr. Alfred
Papiergeld Nederland, Hongarije, Wereld (1 biljet of met opeenvolgende serienummers/land), Euromunten + coincards Nederland.
Lid IBNS: 668 Lid Forum: 171

Gebruikersavatar
rinuske
Senior lid
Senior lid
Berichten: 632
Lid geworden op: 31 okt 2009, 14:50
Locatie: made

Bericht door rinuske » 31 mar 2010, 22:21

zeer goed opgezet ,werkt perfect
petje af Jeroen, een gigantisch werk, maar wel dankbaar werk :)
hier hebben alle leden weer profijt van, bedankt!!!
grtz Rinus

iedere munt is er een!!!
hoe verder weg ,hoe interessanter ie is

Gebruikersavatar
jeffelz Nederland
Senior lid
Senior lid
Berichten: 908
Lid geworden op: 20 okt 2009, 20:08

Bericht door jeffelz » 01 apr 2010, 08:22

Jeroen,

Mochte je nog foto's nodig hebben als voorbeeld kun je natuurlijk ook bij mensen op het forum vragen! Ik kan bijv. altijd een leuke foto van een proofmunt maken :lol:

Gebruikersavatar
voskeman
Superlid
Superlid
Berichten: 1327
Lid geworden op: 11 okt 2009, 23:02
Locatie: Putten

Bericht door voskeman » 01 apr 2010, 11:19

Een probleem hier is een vrouw moet gewoon werken anders red een gezin het geen eens.
Verlof en geld krijgen wil ik ook wel hoor .
http://voskemanscollection.punt.nl/

Gebruikersavatar
Munthunter Nederland
Webmaster
Webmaster
Berichten: 6588
Lid geworden op: 26 jul 2009, 16:39
Locatie: Beek en Donk

Bericht door Munthunter » 01 apr 2010, 23:06

jeffelz schreef:Jeroen,

Mochte je nog foto's nodig hebben als voorbeeld kun je natuurlijk ook bij mensen op het forum vragen! Ik kan bijv. altijd een leuke foto van een proofmunt maken :lol:
Ah dat is zeer prettig Jeffrey, als je dat wilt doen.

Graag duidelijke foto's / scans, zodat iedereen goed kan zien wat de verschillen zijn. Misschien kun je van wat verschillende denominaties / metalen afbeeldingen leveren? Denk aan brons, zilver, nikkel, zink, etc.

Alvast bedankt
Welkom op hét forum voor de munten en bankbiljettenverzamelaar!

Gebruikersavatar
jeffelz Nederland
Senior lid
Senior lid
Berichten: 908
Lid geworden op: 20 okt 2009, 20:08

Bericht door jeffelz » 02 apr 2010, 10:56

Munthunter schreef:
jeffelz schreef:Jeroen,

Mochte je nog foto's nodig hebben als voorbeeld kun je natuurlijk ook bij mensen op het forum vragen! Ik kan bijv. altijd een leuke foto van een proofmunt maken :lol:
Ah dat is zeer prettig Jeffrey, als je dat wilt doen.

Graag duidelijke foto's / scans, zodat iedereen goed kan zien wat de verschillen zijn. Misschien kun je van wat verschillende denominaties / metalen afbeeldingen leveren? Denk aan brons, zilver, nikkel, zink, etc.

Alvast bedankt
Hey Jeroen,

Ik zal even kijken wat ik je voor je kan betekenen...
Je hoort snel van mij! :wink:

Gebruikersavatar
koiboyke Nederland
Moderator
Moderator
Berichten: 1033
Lid geworden op: 18 feb 2010, 18:56

Bericht door koiboyke » 17 apr 2010, 20:22

Kun je niet gewoon foto,s die al op het forum staan indelen / beoordelen ?

Gebruikersavatar
Munthunter Nederland
Webmaster
Webmaster
Berichten: 6588
Lid geworden op: 26 jul 2009, 16:39
Locatie: Beek en Donk

Bericht door Munthunter » 18 apr 2010, 16:43

Ja Mark, ik moet hier inderdaad snel even mee aan de slag. baal van mezelf dat het topic er weer bij in schiet. De tijd is mij niet gegeven om het af te werken.

Beloof dat ik er snel even aan ga beginnen. :oops:

Gr. Jeroen
Welkom op hét forum voor de munten en bankbiljettenverzamelaar!

Gebruikersavatar
jeffelz Nederland
Senior lid
Senior lid
Berichten: 908
Lid geworden op: 20 okt 2009, 20:08

Bericht door jeffelz » 18 apr 2010, 20:14

Munthunter schreef:Ja Mark, ik moet hier inderdaad snel even mee aan de slag. baal van mezelf dat het topic er weer bij in schiet. De tijd is mij niet gegeven om het af te werken.

Beloof dat ik er snel even aan ga beginnen. :oops:

Gr. Jeroen
Sorry Jeroen maar ben er zelf ook nog niet aan toegekomen omdat ik het de laatste tijd ook superdruk heb...
Misschien is het wel beter om van de verschillende kwaliteiten van 1 soort munt of koning etc te doen en als daar geen proof munt van is om die van een andere koning of koning te doen.... :wink:

Gebruikersavatar
Munthunter Nederland
Webmaster
Webmaster
Berichten: 6588
Lid geworden op: 26 jul 2009, 16:39
Locatie: Beek en Donk

Bericht door Munthunter » 18 apr 2010, 20:43

Ja het ligt in mijn plan om eenzelfde munt te gebruiken (zoals in de NVMH almanak). Bijvoorbeeld een Rijksdaalder zilver en 1 van nikkel en wat andere munten. Kortom flink wat voorbeeld materiaal.

Misschien kan ik zelf wat beginnen en dan de ontbrekende afbeeldingen vragen aan jou en andere forumleden...

Gr. Jeroen
Welkom op hét forum voor de munten en bankbiljettenverzamelaar!

Gebruikersavatar
jeffelz Nederland
Senior lid
Senior lid
Berichten: 908
Lid geworden op: 20 okt 2009, 20:08

Bericht door jeffelz » 19 apr 2010, 10:14

Munthunter schreef:Ja het ligt in mijn plan om eenzelfde munt te gebruiken (zoals in de NVMH almanak). Bijvoorbeeld een Rijksdaalder zilver en 1 van nikkel en wat andere munten. Kortom flink wat voorbeeld materiaal.

Misschien kan ik zelf wat beginnen en dan de ontbrekende afbeeldingen vragen aan jou en andere forumleden...

Gr. Jeroen
Ja daarom.... Ik heb geen proofmunten van willem III maar wel van wilhelmina dus als je alles van wilhelmina doet :P

grivnagozer Nederland
Moderator
Moderator
Berichten: 2676
Lid geworden op: 28 jul 2009, 01:47
Locatie: rotterdam

Re: Muntkwaliteiten en gradaties van moderne munten

Bericht door grivnagozer » 19 apr 2010, 12:36

[quote="Munthunter"]Update Dit topic is nog in opbouw.In dit topic wil ik ingaan op de kwaliteiten van de 'moderne' muntslag, denk hierbij aan de munten vanaf 1800. De munten die er voor deze
periode geslagen werden, hadden veelal een eenvoudigere beeldenaar (afbeelding), zoals de duiten en wapenstuivers. Natuurlijk waren er ook
munten met gedetailleerdere beeldenaars, maar was de wijze van het slaan van de munten een stuk minder secuur als in latere perioden.
In de provinciale muntslag was een verschoven stempel, of muntplaatje, geen uitzondering. Misslagen kwamen vaker in roulatie omdat er door de
grote vraag aan pasmunten een gebrek was aan tijd om alle munten te controleren op fouten en gebreken.

Zouden we een duit uit 1759 van de Stad Utrecht met dezelfde gradaties gaan beoordelen als bijvoorbeeld een kwartje van Willem II uit 1849, dan
zou dit mijn inziens niet terecht zijn. Een zwakkere slag van deze duit zou hem al snel in de kwaliteit Fraai / Zeer Fraai plaatsen, terwijl het hier mis-
schien gaat om een vrijwel ongecirculeerd exemplaar. Het kwartje van Willem II uit 1849 kan flink gerouleerd hebben en in dezelfde catagorie belanden.

Kortom de wijze waarop de munten zijn geslagen, alsmede het materiaal waarvan de munt is gemaakt moet, in mijn optiek, meewegen in een juiste
waardering van de munt.
Einde quote Munthunter.

Ik mis iets!

In 1813 landt Willem I in Scheveningen, terwijl Koning Louis Napoléon in Maastricht resideert. In het jaar 1796 vallen de Fransen de Republiek der Vereenigde Nederlanden binnen en vanf dit moment spreken we van de Bataafsche vrijheid, zijnde het breken met het verleden. Daartoe hoort ook een vervanging van de oude duiten in nieuw geld, wat er pas uiteindelijk niet vroeger dan 1820 zal komen in het gebied. 1830 is het jaar dat België zich afscheidt van Nederland.

Op initiatief van Willem I is de Rijksmunt Utrecht en de Munterij in Brussel gaan moderniseren in de dan toe moderne apparatuur. De duiten zijn vervaardigd op schroefpersen danwel met hamerslag in sommige gebieden, en rouleerden in een periode, geschoeid en al tussen 1596 en 1796. Het kwartje Willem II heeft tot 1853 in de circulatie gezeten: 10 jaar op 200 jaar roulatie geeft meer kans op slijtage!
Handwerk versus machine: met hameraars heb je meer kans op verspringingen in het muntbeeld dan dat alles direct kant en klaar de machine uit komt kletteren (Lees de geschiedenis van de munt).

Je kan eenvoudig geen kwaliteitsvergelijking maken tussen een machinaal en een handmatig product! Dus liggen de kwaliteitsverhoudingen ook totaal anders dan hier wordt aangegeven.
Daarnaast moet je nog uitgaan bij het gewoon gebruikte materiaal: De Republiek gebruikte hard koper en zilver, Reckheim had inferieur materiaal, waarbij het zilver vaak een soort legering was met tin; bij dit laatste zijn hagelnieuwe Reckheimduiten al versleten gemaakt om niet op te vallen in het betalingsverkeer.
Nederland was af en toe in oorlog met de Engelsen (4x), en om de vijand te ontwrichten werden ook duiten vervaardigd met de stoommachines van Matthew Boulton in Birmingham, om zowel in Europa als op het koloniale gebied onze economie te ontwrichten: de Stoomwalsduiten zijn machinaal aangemunt en waren een stuk beter dan de handmatige vervaardiging van de Republieksduiten, zodat het eigenlijk mogelijk kan zijn dat een Hollandia duit 1790 uit de Soho Mint te Birmingham wel degelijk unc kan zijn, terwijl deze wordt uitgescholden als zijnde Republieksduit.
En dan hebben we nog de Blijensteinse duit, welke uit het Duitse Frankfurt werd geïmporteerd om in Utrecht te rouleren. Deze Jüdenpfennige van Frankfurt komen nog steeds heel vaak unc voor, ook al zijn ze van 1819, nooit vervalst en handmatig vervaardigd!

Het gros der verzamelaars is bezig met machinaal aangemunt geld, zeker Eurofielen en Koninkrijksmensen. Hiertoe kloppen de beschrijvingen van Munthunter.
tja..

Londoh
† in memoriam †
Berichten: 942
Lid geworden op: 12 apr 2010, 18:28

Bericht door Londoh » 19 apr 2010, 13:25

Er zijn in Nederlands Indië door het Nederlandse Gouvernement ook veel munten geslagen, vanaf 1806 tot en met 1841 heeft er een duitenmunt te Soerabaija gestaan. Als je weet hoe daar gewerkt werd, met waterkracht en trekossen. Ook de stempels werden aan de duitenmunt vervaardigd. Veel van de munten zien er niet uit, vaak werden er fouten in de stempels gemaakt. Dat maakt het verzamelen natuurlijk leuk, het verkopen minder. Want als je een munt in zeer fraai te koop aan bied dat weet je eigenlijk dat ie Prachtig en zelfs wel ontgecirculeerd is. Maar ja de schaapse volgers van de catalogi en de rijtjes noemen het fraai en zoeken eigenlijk een betere (zeer fraai min) of willen de munt wel voor een eurootje hebben. Het is voor de verzamelaar zeer belangrijk om te weten hoe een muntslag plaats heeft gevonden, dan kan hij ook over de kwaliteit van een munt oordelen.

In 1996 - 1998 heb ik onderzoek naar de muntslag van Soerabaija gedaan en er een boekwerkje over geschreven. Dat ligt echter hiero ergens te slingeren in manuscriptvorm.
Helaas is Londoh overleden, na een kort ziekbed, op 16 februari 2011.

Gebruikersavatar
Munthunter Nederland
Webmaster
Webmaster
Berichten: 6588
Lid geworden op: 26 jul 2009, 16:39
Locatie: Beek en Donk

Bericht door Munthunter » 20 apr 2010, 10:37

Ik snap je verhaal wellicht niet helemaal Eric,

Ik maak juist wel een verschil tussen de machinale en hadmatige muntslag, w.b. de kwaliteiten. Dit met als doel om voor de laatste een apart kwaliteitstopic te schrijven, ter zijner tijd.

In mijn ogen is dit een heel stuk eerlijker. Je kunt toch geen UNC dubbeltje uit 1952 vergelijken met een UNC duit uit 1754? Natuurlijk zullen de omschrijvingen vrij dicht bij elkaar liggen, maar is gezien de beeldenaar (afbeelding op de munt) toch een andere omschrijving van kracht. Een duit die UNC is zal zeker wel het een en ander kunnen mankeren, terwijl dit bij een gulden uit 1976 zeker niet het geval MAG zijn.

Kortom dit is natuurlijk een geheel eigen intepretatie, waarover gediscuseerd mag worden. Echter zijn de kwaliteitsomschrijvingen in de catalogussen van het Provinciale muntgeld ook wel degelijk afwijkend dan die van de Koninkrijskmunten.

Maar misschien begrijp ik je verkeerd...

Gr. Jeroen
Welkom op hét forum voor de munten en bankbiljettenverzamelaar!

Terug naar “Munten algemeen”